English Nederlands
Rapport concurrente validiteit MATE Q

Rapport concurrente validiteit MATE Q

De MATE-Q is de zelf-invulversie van de MATE. In dit project is de MATE-Q gevalideerd aan de hand van het MATE intake interview. Daartoe hebben cliënten van de Jellinek vlak voor of na hun MATE intake interview een MATE-Q ingevuld. Vervolgens is gekeken naar de mate van overeenstemming tussen de scores van deze beide instrumenten. Het merendeel van deze scores blijkt een acceptabele tot goede overeenstemming te hebben. Echter, ook is er op een aantal scores een lage overeenstemming gevonden, met name de scores van de modules die van oorsprong opgesteld zijn als lijsten waarover de intaker een beoordeling geeft. In dit rapport staat een uitgebreide analyse van dit project, alsmede de aanbevelingen voor de toepassing van de MATE-Q. 

Download