English Nederlands

Stichting Resultaten Scoren
Postbus 830
3800 AV Amersfoort
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
033 - 4608900
info@verslavingskundenederland.nl 

 

 

De naam stichting Resultaten Scoren is per mei 2019 gewijzigd in stichting Verslavingskunde Nederland.

Verslavingskunde Nederland is in oktober 2017 gestart en inmiddels uitgegroeid tot een breed netwerk van enthousiaste en betrokken professionals binnen de gelederen van de bij het netwerk aangesloten partijen. 

Veel mensen met een verslavingsprobleem in Nederland zoeken geen hulp, mede door het taboe dat hierop rust. Een van de belangrijkste speerpunten van Verslavingskunde Nederland is het verlagen van de drempel naar de verslavingszorg door krachtige profilering en het doorbreken van stigma's rondom verslaving o.a. door de inzet van ervaringsdeskundigen. Verslavingskunde Nederland brengt kennis en kunde bij elkaar in zeven programmalijnen rondom verschillende thema’s. Herstelondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten. De inspanningen en resultaten van deze programmalijnen worden gezamenlijk uitgedragen en bevorderen de versterking van de expertise en maatschappelijke impact van de verslavingszorgsector, conform het doel van Verslavingskunde Nederland.

Programmalijnen:
Preventie & Vroegsignalering
Sociale inclusie
Onderzoek & Opleiding
Uniforme Werkwijze & Kwaliteit
Innovatie
Datamanagement
Zorg & Veiligheid

Op de website www.verslavingskundenederland.nl staat naast inhoudelijke informatie over de verschillende programmalijnen tevens meer uitleg over het doel en de missie van Verslavingskunde Nederland.

Voor vragen over Verslavingskunde Nederland: info@verslavingskundenederland.nl

Praktisch alle publicaties die in de loop der jaren zijn verzorgd door Resultaten Scoren (richtlijnen, protocollen, rapporten, factsheets) zijn op deze website overzichtelijk opgenomen en kunnen gratis gedownload worden.

NIEUWS