English Nederlands
Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik

Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik

(Publicatienummer: 2010-366)

Omdat bij beginnende problematiek de kans op herstel en preventie van zwaardere problemen het grootst is, dient er al in een vroeg stadium aandacht aan de oorzaken van deze problemen te worden besteed. Met behulp van een speciaal voor dit doel ontworpen maatlat, beveelt het rapport een aantal interventies aan die voor kwetsbare groepen jongeren nuttig en effectief kan zijn.

Download