English Nederlands
Investeren in Verslavingspreventie

Investeren in Verslavingspreventie

Dit rapport bevat een onderzoek naar de “state of art” van verslavingspreventie met het doel om het basisaanbod van preventieve interventies, en dan met name voor jeugd en jongeren t/m 23 jaar, te herijken. Dit basisaanbod moet bestaan uit een pakket op “evidence” beoordeelde interventies voor verslavingspreventie (voor jeugd) met daarvan afgeleid het formuleren van een meerjarenprogramma preventie dat mede onderdeel moet uitmaken van Resultaten Scoren.

De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Mark Bench, worden beschreven in dit rapport “Investeren in verslavingspreventie”. Het bevat de beschrijving en analyse van ca. 243 preventieproducten waarvan er na toepassing van selectiecriteria 157 systematisch op hun kwaliteit zijn beoordeeld. Dit onderzoeksrapport vormt hiermee een prachtige bron en bouwsteen en bevat veel aanknopingspunten om in nauw overleg met het hoofdenpreventiemanagement een innovatief ontwikkelprogramma op te baseren.

Download