English Nederlands
Handleiding Verslavingskunde Hoger Beroeps Onderwijs

Handleiding Verslavingskunde Hoger Beroeps Onderwijs

(Publicatienummer: )

Deze handleiding heeft twee doelen: Ten eerste geeft ze uitleg aan het werkveld hoe het onderwijs over verslaving er op Hogescholen uitziet. Ten tweede kan ze gebruikt worden door opleidingen ter ondersteuning van het maken van onderwijsprogramma's op het gebied van verslaving op HBO-niveau. De handleiding richt zich in eerste instantie op Hogescholen, maar bevat ook organisatorische, didactische en inhoudelijke aanwijzingen voor andere instellingen die scholingsprogramma's willen ontwikkelen of die in overleg met Hogescholen maatwerkprogramma's als contractonderwijs willen afnemen. De gids is nadrukkelijk geen receptenboek dat uitgaat van slecht één juist onderwijsprogramma. Veeleer worden ingrediënten aangedragen die onder bepaalde voorwaarden bruikbaar kunnen zijn bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma's Verslavingskunde binnen diverse Hogescholen, passend bij de eigen organisatiestructuur, didactiek en cultuur.

Download