English Nederlands
Handleiding 4 groepsgerichte CGT middelengebruik en gokken

Handleiding 4 groepsgerichte CGT middelengebruik en gokken


De standaard groepsvariant is een herziening van Leefstijltraining IV (Merkx & Van Broekhoven, 2003) en bestaat uit dertien bijeenkomsten. Deze groepsvariant wordt voorafgegaan door een individuele bijeenkomst met de cliënten om hen te motiveren en voor te bereiden op de behandeling. De thema’s die in deze groepsvariant aan bod komen zijn gelijk aan de thema’s die in de eerste negen zittingen van de standaard individuele variant centraal staan. De keuzethema’s uit het individuele protocol worden niet aangeboden. De structuur van elke bijeenkomst is globaal hetzelfde. Een bijeenkomst begint met de registratieopdracht. Hierna wordt het thema dat in de vorige bijeenkomst besproken is, aan de hand van een huiswerkopdracht verder uitgewerkt. Na de pauze wordt een nieuw thema geïntroduceerd waaraan een nieuwe huiswerkopdracht gekoppeld is. De registratieopdracht is elke bijeenkomst huiswerkopdracht. Elke bijeenkomst duurt twee uur.
€ 27,50. Verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via Perspectief Uitgevers.

Bestellen via de webshop van Perspectief Uitgevers
Vanaf 18 november 2014 verkrijgbaar