English Nederlands

Stichting Resultaten Scoren
Postbus 830
3800 AV Amersfoort
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
033 - 4608900
info@resultatenscoren.nlStichting Resultaten Scoren
Kenniscentrum Verslaving

Resultaten Scoren wil de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek bevorderen op het gebied van geestelijke- en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak.

Vanuit deze doelstelling vervult Resultaten Scoren drie belangrijke functies:

  1. Het ontwikkelen en verspreiden van toegepaste kennis in de vorm van richtlijnen, protocollen, interventies en andere kennisproducten
  2. Het evalueren, monitoren en borgen van de toepassing van door RS ontwikkelde interventies en kennisproducten
  3. Het voor bepaalde termijn bevorderen en ondersteunen van kwalitatief hoogwaardige leer- en opleidingstrajecten binnen het initiële en beroepsonderwijs en bij leernetwerken en nascholingen

Het doel van deze website is om op een gemakkelijke en toegankelijke manier informatie aan te bieden over het werk en de publicaties van Resultaten Scoren. Praktisch alle publicaties (richtlijnen, protocollen, rapporten, factsheets) zijn overzichtelijk opgenomen en kunnen gratis gedownload worden.

NIEUWS

 

CALL Verslavingskunde Nederland
Titel: Inventarisatie Thema’s en Lacunes Onderzoek Verslavingskunde

Deadline voor het indienen van projectvoorstellen is
6 september 2017 12.00u.

Voorstellen dienen ingeleverd te worden aan de hand van het vastgestelde format.
Bekijk de volledige tekst.

 

 

Meld je nu aan voor het SYMPOSIUM ZORGSTANDAARDEN VERSLAVING - 27 september - Utrecht

Programma en inschrijven

 

NIEUWE PUBLICATIES

De richtlijn Detoxificatie is beschikbaar op de site en via de (online) boekhandels


De handleiding Detoxificatie is beschikbaar op de site en via de (online) boekhandels

Het herziene Masterprotocol is gereed. Klik op de afbeelding of kijk bij publicaties.