English Nederlands
Middelenafhankelijkheid en depressie

Middelenafhankelijkheid en depressie

2009-357

Lees meer » Download
Medicamenteuze terugvalpreventie bij alcoholafhankelijkheid

Medicamenteuze terugvalpreventie bij alcoholafhankelijkheid

2009-356

Lees meer » Download
Interventiematrix justitiele verslavingszorg

Interventiematrix justitiele verslavingszorg

2009-359

Lees meer » Download
Handleiding Verslavingskunde Hoger Beroeps Onderwijs

Handleiding Verslavingskunde Hoger Beroeps Onderwijs

Lees meer » Download
Cannabisprotocol (Werkboek) - Verander je cannabisgebruik

Cannabisprotocol (Werkboek) - Verander je cannabisgebruik

2008-343

Lees meer »
Cannabisprotocol

Cannabisprotocol

2008-342

Lees meer » Download
Jongeren en verslaving

Jongeren en verslaving

2008-331

Lees meer » Download
Cliëntprofielen; richtlijn inclusief werkschema's en voorbeelden

Cliëntprofielen; richtlijn inclusief werkschema's en voorbeelden

2008-332

Lees meer » Download
Ontwikkeling alcohol de baas.nl - internetbehandeling

Ontwikkeling alcohol de baas.nl - internetbehandeling

2007-323

Lees meer » Download
Handboek benchmark leefstijltraining verslavingszorg

Handboek benchmark leefstijltraining verslavingszorg

2007-315

Lees meer »
Richtlijn casemanager

Richtlijn casemanager

2007-316

Lees meer » Download
Nazorg na deeltijd en klinische behandeling

Nazorg na deeltijd en klinische behandeling

2005-287L

Lees meer » Download
Gebruiksruimten in Nederland

Gebruiksruimten in Nederland

2004-268

Lees meer » Download
Draaiboek Homeparty

Draaiboek Homeparty

2004-264

Lees meer »
Invoering trajectmatig werken in een complexe omgeving

Invoering trajectmatig werken in een complexe omgeving

2003-231L

Lees meer » Download
Handreiking casemanagers in de sociale verslavingszorg

Handreiking casemanagers in de sociale verslavingszorg

2003-237L

Lees meer » Download
Sociale verslavingszorg

Sociale verslavingszorg

2003-238L

Lees meer » Download
Zelfhulpgroepen en 12 stappenprogramma's

Zelfhulpgroepen en 12 stappenprogramma's

2003-233L

Lees meer » Download
Unieke samenwerking in de verslavingszorg

Unieke samenwerking in de verslavingszorg

2003-251L

Lees meer » Download
Handreiking casemanagement kinderen verslaafde ouders

Handreiking casemanagement kinderen verslaafde ouders

2003-230L

Lees meer » Download
Dubbele diagnose, dubbele hulp

Dubbele diagnose, dubbele hulp

2003-240

Lees meer » Download
Crisismodule kortdurende klinische crisisinterventie

Crisismodule kortdurende klinische crisisinterventie

2003-229

Lees meer » Download
Ontwikkeling richtlijn cliëntprofielen

Ontwikkeling richtlijn cliëntprofielen

2003-223L

Lees meer » Download
Effectieve verslavingspreventie

Effectieve verslavingspreventie

2001-164L

Lees meer » Download