English Nederlands
Samenwerken bij Middelenproblematiek

Samenwerken bij Middelenproblematiek

Samenwerken om bij middelenproblematiek tijdig te signaleren, door te verwijzen en te behandelen. Voorbeelden van verslavingspreventie en -zorg voor kwetsbare jongeren in de jeugdsector.

Download