English Nederlands
RIOB update 2012 - Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling + patiëntenfolder

RIOB update 2012 - Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling + patiëntenfolder

In 2006 werd de richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) geïntroduceerd. Op basis van de door professionals en patiënten opgedane kennis en ervaring en de nieuwste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn in de afgelopen jaren aangepast door onderzoeksinstituten NISPA en IVO, met ondersteuning van het Ministerie van VWS en Resultaten Scoren. In de herziene RIOB is de praktische vertaling te vinden van de aanbevelingen in de Multidisciplinaire Richtlijn Opiaatverslaving. De RIOB is afgestemd op de multidisciplinaire richtlijn en vult deze aan.
Er is een aparte webpagina waar de RIOB is te vinden en er is een pdf beschikbaar. Ook de door de Stichting Mainline ontwikkelde patiëntenfolderis digitaal beschikbaar. Deze folder is van toepassing op zowel de MDR Opiaatverslaving als op de RIOB.

Download