English Nederlands
Richtlijn casemanager

Richtlijn casemanager

(Publicatienummer: 2007-316)

Deze richtlijn gaat vooral in op de vraag hoe casemanagement het beste vorm gegeven kan worden en welke methodieken en interventies daarbij gebruikt kunnen worden. Het vormt als het ware een gereedschapskist voor casemanagers in de verslavingszorg. De richtlijn is geschreven vanuit het perspectief van de individuele casemanager, waarbij het accent ligt op ondersteunende methodieken bij het vormgeven van de werkrelatie tussen patiënt en hulpverlener. Daarbij wordt er van uitgegaan dat casemanagers zijn ingebed in een multidisciplinair casemanagementteam en dat er door de instellingen voor verslavingszorg, de juiste voorwaarden zijn gecreëerd die het werken met een complexe doelgroep mogelijk maken.

Download