English Nederlands
Regionale Monitoring naar een landelijke standaard

Regionale Monitoring naar een landelijke standaard

Met dit onderzoek, en de twintig landelijke monitors die worden aanbevolen, heeft de sector verslavingszorg een overzicht met welke monitors ze welke kennis bij specifieke doelgroepen in kaart kan brengen. Hiermee kunnen preventieafdelingen de balans opmaken van de stand van zaken in hun regio en regionale problemen signaleren. Ze kunnen het overzicht als basis gebruiken voor het ontwikkelen of inzetten van interventies en de resultaten gebruiken voor het bepalen van toekomstig beleid. Tevens is het met uniforme monitoring mogelijk om de regionale verschijnselen en problemen te vergelijken met andere regio’s. Dit is van belang voor regionale en landelijke agendasetting. Daarnaast biedt het aanknopingspunten voor samenwerking tussen de regionale ketenpartners.

Download