English Nederlands
Ouderen en Verslaving

Ouderen en Verslaving

De problemen van ouderen onderscheiden zich van andere groepen cliënten in de verslavingszorg omdat hun kwetsbaarheid in mentaal, fysiek en cognitief opzicht verschillend is. De verslavingsproblemen van ouderen (waarbij het vooral om alcohol- en benzodiazepineafhankelijkheid gaat) vragen daarom om een geheel eigen aanpak, zowel in preventief opzicht als vanuit het oogpunt van behandeling en zorg. Dit rapport gaat ook specifiek in op de aandacht die nodig is voor de groep van oudere verslaafden die al langer in de verslavingszorg bekend is.

Download