English Nederlands
Ontwikkeling richtlijn cliëntprofielen

Ontwikkeling richtlijn cliëntprofielen

(Publicatienummer: 2003-223L)

Voor de ontwikkeling van passende zorg is het essentieel om aandacht te besteden aan de kenmerken en zorgbehoefte van de doelgroep, zeker bij de vaak moeilijk bereikbare doelgroepen van de sociale verslavingsgzorg. De Richtlijn Cliëntprofielen biedt verslavingszorginstellingen een handvat om een doelgroepanalyse ui te voeren wanneer zij van plan zijn om voor een bepaalde doelgroep zorg te ontwikkelen of te verbeteren. Het uitvoeren van een doelgroepanalyse vergroot de kans dat het zorgaanbod aansluit bij de zorgbehoefte van de doelgroep.

Download