English Nederlands
Nazorg na deeltijd en klinische behandeling

Nazorg na deeltijd en klinische behandeling

(Publicatienummer: 2005-287L)

Deze module beschrijft een ambulante vorm van nazorg voor cliënten die een deeltijd of klinische behandeling in de verslavingszorg hebben afgerond. De beschreven nazorg is een logische volgende stap in het leerproces van de cliënt, in de zin dat de nadruk ligt op het consolideren en generaliseren van de vaardigheden die zijn geleerd in de deeltijd of klinische behandeling. Door de lage intensiteit en het langdurig karakter van de nazorg, krijgt de clënt uitgebreid de gelegenheid om de geleerde vaardigheden in het dagelijkse leven te integreren. Daarnaast biedt de module handreikingen voor het uitwerken van enkele veel voorkomende thema's in de groepsbijeenkomsten. Tevens bestaat de nazorg uit een aantal individuele gesprekken met de cliënt: het overgangsgesprek, de evaluatiegesprekken en de individuele gesprekken op indicatie.

Download