English Nederlands
Middelenafhankelijkheid en depressie

Middelenafhankelijkheid en depressie

(Publicatienummer: 2009-357)

Deze handleiding beschrijft de diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische behandeling van comorbide middelenafhankelijkheid en depressieve stoornissen. “Middelenafhankelijkheid en depressie” legt het accent op de cognitiefgedragstherapeutische behandeling. Daarvan is aangetoond dat deze effectief is, mits de juiste stappen worden genomen. Belangrijke stap is bijvoorbeeld dat bij gelijktijdig voorkomen van afhankelijkheid en depressie, de behandeling van de verslaving als eerste wordt aangepakt. Met dit protocol zijn we een stap verder gekomen in een adequate en effectieve aanpak van dit specifieke probleem van co-morbide afhankelijkheid en depressie. Wij hopen en verwachten dat deze publicatie brede ingang zal vinden in zowel de werkvloer van de verslavingszorg als die van de ggz en daarmee verwante sectoren.

NB: In het protocol is er sprake van een werkboek voor cliënten, er is echter geen cliëntenwerkboek uitgegeven naast het protocol.

Download