English Nederlands
MATE Vergelijkingsgroepen

MATE Vergelijkingsgroepen

 

Het MATE Vergelijkingsgroepenboek is samengesteld ter ondersteuning van het gebruik van de MATE (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie). Voor gebruik en interpretatie van de scores bij indicatiestelling (triage) en bij de evaluatie van behandeling zijn niet alleen de scores van een persoon van belang, maar is het tevens nuttig om die scores te kunnen vergelijken met die van anderen. In opdracht van Resultaten Scoren heeft Bureau Bêta een database samengesteld van een groot aantal MATE en MATE-Y gegevens van Nederlandse zorgvragers. Op basis daarvan zijn vergelijkingsscores opgesteld. Hiermee is het mogelijk om individuele scores naast deze scores van vergelijkingsgroepen te leggen. Het rapport is te downloaden van de website: www.mateinfo.eu

http://www.mateinfo.eu/pubs/MATE-nl%202.1%20Comparison%20groups%20manual-D.pdf