English Nederlands
Masterprotocol Samenvatting

Masterprotocol Samenvatting

Samenvatting bij het Masterprotocol, handleiding voor de ontwikkeling van producten (protocollen, richtlijnen en kennisdocumenten) voor de verslavingszorg. Versie 2016. Deze samenvatting dient als overzicht van de te doorlopen stappen, naast het volledige Masterprotocol. In de tekst wordt regelmatig verwezen naar een uitgebreidere beschrijving van een betreffende fase of stap in het Masterprotocol middels
paginanummering.

 
Download