English Nederlands
Invoering trajectmatig werken in een complexe omgeving

Invoering trajectmatig werken in een complexe omgeving

(Publicatienummer: 2003-231L)

Deze handreiking is ontwikkeld in het kader van het project 'ketenzorg, casemanagement, trajectmatig werken'. Dit project heeft als doel een antwoord te geven op de vraag: "Hoe krijgen en houden wij verslaafden met langdurige meervoudige problemen in de zorg die bij hen past en die resulteert in een bevredigend evenwicht tussen hun keuze van leven en de omgeving." Cliënten passend in zorg houden betekent niet alleen de juiste interventies c.q. 'zorgmodules'bieden maar vooral ook de overgangen tussen de verschillende zorgmodules goed geleiden en coordineren.

Download