English Nederlands
Interventiematrix justitiele verslavingszorg

Interventiematrix justitiele verslavingszorg

(Publicatienummer: 2009-359)

Deze interventiematrix geeft een overzicht van interventies die een aantoonbaar effect hebben op recidive bij justitiabele verslaafden. De verscheidene onderzoeken die in deze publicatie worden besproken, geven een beeld van de wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van verslavingszorg in een justitieel kader.

Download