English Nederlands
Handleiding 3 korte groepsgerichte CGT

Handleiding 3 korte groepsgerichte CGT


De korte groepsgerichte variant vervangt Leefstijltraining III (van de Broek & Merkx, 2003) en bestaat uit zeven bijeenkomsten. In dit protocol komen dezelfde thema’s aan bod als in de korte individuele variant. In tegenstelling tot de korte individuele variant komen de twee aanvullende vaardigheden beide aan bod tijdens de behandeling. De structuur van elke bijeenkomst is globaal hetzelfde en is gelijk aan die van de zittingen in de groepsgerichte standaardvariant. Een bijeenkomst begint met de registratieopdracht. Hierna wordt het thema, dat in de vorige bijeenkomst besproken is, aan de hand van een huiswerkopdracht verder uitgewerkt. Na de pauze wordt een nieuw thema geïntroduceerd waaraan een nieuwe huiswerkopdracht gekoppeld is. De registratieopdracht is elke bijeenkomst huiswerkopdracht. Elke bijeenkomst duurt twee uur.
€ 24,50. Verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via Perspectief Uitgevers.

Bestellen via de webshop van Perspectief Uitgevers
Vanaf 18 november 2014 verkrijgbaar