English Nederlands
Handleiding 1 korte individuele CGT middelengebruik en gokken

Handleiding 1 korte individuele CGT middelengebruik en gokken


De korte individuele variant is een herziene versie van Leefstijltraining 1 (De Wildt, 2000). Deze behandeling beslaat vijf bijeenkomsten en bevat de thema’s: redenen om te veranderen; zelfcontrolemaatregelen; doelen stellen; noodplan maken. Daarnaast kan de keuze worden gemaakt tussen het trainen van twee aanvullende vaardigheden namelijk omgaan met trek in middelen of gokken en het weigeren van aangeboden middelen. De eerste bijeenkomst heeft als doel de cliënt te motiveren en voor te bereiden op de behandeling. De laatste bijeenkomst staat deels in het teken van het evalueren van de behandeling.
De opbouw van elke zitting is bijna identiek. Er wordt begonnen met het bespreken van de registratieopdracht. Die richt zich op het middelengebruik of op momenten waarop de cliënt gewend was te gebruiken maar niet gebruikt heeft. Vervolgens worden de huiswerkopdrachten besproken aan de hand van het thema dat centraal stond in de vorige zitting. Daarna wordt een nieuw thema besproken, dat gekoppeld wordt aan de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst, naast de terugkerende registratieopdracht. De vaardigheden ‘omgaan met trek’ en ‘weigeren van aangeboden middelen’ worden ook in de betreffende bijeenkomst getraind. Elke bijeenkomst duurt 45 minuten.
€ 24,50. Verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via Perspectief Uitgevers.

Bestellen via de webshop van Perspectief Uitgevers
Vanaf 18 november 2014 verkrijgbaar