English Nederlands
Gedragsverslavingen

Gedragsverslavingen

De rapportage beschrijft een inventarisatie van de stand van zaken rondom gedragsverslavingen en eetverslaving in de wetenschappelijke literatuur en in de Nederlandse praktijk, anno 2014. Er is gevraagd naar de zes meest bekende gedragsverslavingen en eetverslaving: (1) gokken (incl. online gokken, poker, belegging); (2) internetverslaving algemeen; (3) video gameverslaving; (4) social mediaverslaving; (5) seksverslaving inclusief online pornografie (6) eetverslaving. Daarnaast is er geïnventariseerd of er nog andere gedragsverslavingen voorkwamen. In eerder onderzoek in 2008 bleken minder bekende verslavingen zoals sportverslaving, koopverslaving of werkverslaving geen noemenswaardig probleem binnen de Nederlandse verslavingszorg, maar mogelijk is dit veranderd.
Ten tweede zijn de meest recente theoretische inzichten en bestaande preventie- en behandelprogramma’s geïnventariseerd, met als doel het verkrijgen van overzicht en het scheppen van een helder conceptueel kader als leidraad voor de Nederlandse verslavingszorg.

Download