English Nederlands
Crisismodule kortdurende klinische crisisinterventie

Crisismodule kortdurende klinische crisisinterventie

(Publicatienummer: 2003-229)

De module "Kortdurende Klinische Crisisinterventie" is een intensieve interventie voor cliënten in een crisissituatie. De interventie is intensief in de zin dat het een klinische opname betreft, waarbij cliënten constante medische zorg krijgen. De crisisinterventie richt zich niet alleen op herstel van de persoonlijke balans, maar benut de crisis ook als een moment om in te grijpen en een positieve wending te bereiken. In deze module worden (medische) zorg, diagnostiek en de mogelijkheid tot vervolgbehandeling ingezet om dit moment optimaal te benutten.

Download