English Nederlands
Cannabisprotocol

Cannabisprotocol

(Publicatienummer: 2008-342)

 Dit behandelprotocol is gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes op eerder in het kader van Resultaten Scoren uitgebrachte interventies als de leefstijltrainingen. Al een aantal jaren is cannabis het primaire middel waarmee jongeren en jongvolwassenen zich aanmelden bij de verslavingzorg. Deze module heeft dan ook als primair doel het veranderen van cannabismisbruik of -afhankelijkheid bij jongeren en jongvolwassenen. Centraal staat het veranderen van inadequate copingstrategiën en disfunctionele cognities door middel van cognitieve gedragstherapeutische technieken die gericht zijn op motivatie, zelfcontrole, terugvalpreventie, vaardigheidstraining en cue exposure (Rietdijk, 2001). Daarnaast zijn veelbelovende (practice based) cognitieve gedragstherapeutische technieken

uit de jeugdggz ingevoegd.

Download