English Nederlands
Behandeling van GHB-afhankelijkheid na detoxificatie

Behandeling van GHB-afhankelijkheid na detoxificatie

Voor het GHB monitor 2.0-project was een belangrijk doel meer inzicht te krijgen in het behandelverloop van patiënten. Bij de vervolgmonitor lag de focus vooral op terugvalmanagement. Hierbij is zowel aandacht besteed aan psychosociale behandelingen als medicamenteuze ondersteuning.
In de eerste GHB monitor 2010-2012 lag de nadruk op de acute opvang van patiënten met GHB afhankelijkheid. Binnen dat project is een, in de praktijk zeer bruikbaar, detoxificatieprotocol ontwikkeld en getest, waarbij patiënten worden ingesteld op farmaceutisch GHB en er vervolgens geleidelijk wordt afgebouwd (DeJong et al, 2012).
Eén van de belangrijkste bevindingen van het eerste GHB project van Resultaten Scoren, was dat twee op de drie GHB afhankelijke patiënten binnen drie maanden na detoxificatie terugviel in GHB gebruik.
Enkele resultaten van de GHB Monitor 2.0:
-Terugval neemt af onder GHB-verslaafden, maar blijf hoog.
-Baclofen kan bij geprotocolleerd voorschrift bijdragen aan het vasthouden van abstinentie.
-Screening onder GHB-verslaafden leverde vaak aanwijzingen op voor cognitieve stoornissen, dit lijkt bij te dragen aan de kans op terugval.
NISPA heeft in opdracht van Resultaten Scoren en VWS het project uitgevoerd. Op 21 april 2016 is een afsluitend congres georganiseerd waar de resultaten zijn gepresenteerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NISPA www.nispa.nlDownload