English Nederlands
Alcoholgebruiksruimten

Alcoholgebruiksruimten

(Publicatienummer: 2011)

Het achterliggende idee bij alcoholgebruiksruimten is gericht op het bieden van adequate zorg en hulp bij chronische drinkers (meestal mannen) die hun gezondheid sterk verwaarlozen, weinig zelfredzaam zijn en vaak overlast veroorzaken in de buurt waar zij zich ophouden. Deze doelgroep blijft doorgaans buiten bereik van de reguliere voorzieningen in de (verslavings)zorg, terwijl zij onmiskenbaar zorgbehoeften heeft. 

Download