English Nederlands
Addendum Ouderen en Verslaving

Addendum Ouderen en Verslaving

Hoe ontwikkelt zich het alcoholgebruik bij ouderen? Wat zijn de risico’s en aandachtspunten bij de behandeling van verslaving aan middelen bij deze doelgroep, wat kan wel en wat niet met cognitieve gedragstherapie worden aangepakt? Op deze en andere vragen gaat het zojuist verschenen Addendum Ouderen en verslaving bij het CGT-protocol voor middelengebruik en gokken in.

Met de komst van het HandboekCognitieve Gedragstherapie bij Middelengebruik en Gokken (Schippers, Smeerdijk & Merkx, Perspectief Uitgevers, tweede druk 2016) rees de vraag of er behoefte bestond aan een afzonderlijk protocol voor de doelgroep ouderen (55-plus), dan wel kon worden volstaan met een addendum bij de vier protocollen voor volwassenen. Dit in de wetenschap dat er meer signalen komen dat vooral het gebruik van alcohol bij steeds meer ouderen leidt tot gezondheids- en verslavingsproblemen.

Bij de landelijke werkgroep ouderen en alcohol binnen de verslavingszorg en in de stuurgroep Resultaten Scoren (opdrachtgever) leefde de overtuiging dat gekozen kon worden voor een addendum bij de bestaande groeps- en individuele protocollen voor volwassenen (bij Perspectief Uitgevers verkrijgbaar: Handleidingen 1, 2, 3 en 4: CGT bij middelengebruik en gokken), en dus niet voor een afzonderlijk protocol voor deze leeftijdsgroep.

Download hier het Addendum_Ouderen_en_verslaving