English Nederlands
Aanbeveling voor ketenzorg voor GHB-gerelateerde problemen

Aanbeveling voor ketenzorg voor GHB-gerelateerde problemen

In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 
1. Welke huidige regionale werkwijzes en afspraken bestaan er in de
ketenzorg rondom GHB problematiek, zowel in de acute als niet
acute zorg?
2. Welke knelpunten worden ervaren in de bestaande huidige
werkwijzes en afspraken in de ketenzorg rondom GHB
problematiek?
3. Wat is de wenselijke situatie bezien vanuit de verschillende
betrokken partners en welke ideeën hebben ze om deze situatie te
bereiken?
Download