English Nederlands

 

Helaas gaat het door ons aangekondigde symposium over de Zorgstandaarden alcohol en opiaten niet door op 27 september aanstaande. Graag lichten wij dit hieronder toe.

De zorgstandaarden ‘Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving’ en ‘Opiaatverslaving’ zijn inmiddels door de ontwikkelaars afgerond, ze zijn getoetst in de praktijk en de commentaren zijn verwerkt. Wat nog rest is de autorisatie van de beroepsverenigingen. Helaas is in deze laatste fase vertraging opgetreden. Om die reden zullen -tegen onze verwachtingen in- deze zorgstandaarden nog niet officieel opgeleverd zijn op 27 september aanstaande, wanneer een symposium over beide zorgstandaarden zou worden georganiseerd.

Wij willen bij dit symposium niet alleen de mogelijkheid hebben om de zorgstandaarden (en de bijbehorende cliëntenversies) te kunnen verspreiden, we willen ook met de aanwezigen de inhoud verkennen en mogelijkheden voor implementatie bespreken.

Dit alles heeft ons er toe doen besluiten om het symposium te verplaatsen naar voorjaar 2018. Zodat we op het symposium stappen kunnen maken en niet nog in afwachting zijn van de officiële oplevering.

We betreuren het ten zeerste, maar vinden het belangrijker dat we een inhoudelijk goed symposium verzorgen op het juiste moment. Op een moment dat we ook daadwerkelijk iets kunnen gaan doen.

Als u zich had ingeschreven voor dit symposium wordt u automatisch op de nieuwe deelnemerslijst gezet. U kunt uw aanwezigheid tot 1 maand voor de datum waarop het symposium plaatsvindt annuleren. Als u zich niet had opgegeven, kunt u dat doen vanaf het moment dat de nieuwe datum bekend is.

Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de nieuwe datum van dit symposium.