English Nederlands

Hieronder vindt u de presentaties van het symposium ADHD en middelengebruik van donderdag 6 februari 2014:
Presentatie ADHD en middelengebruik
Presentatie Richtlijn ADHD
Presentatie Screening en Diagnostiek
Presentatie Medicamenteuze behandeling