English Nederlands

 

CONFERENTIE
EFFECTIEF HULPVERLENERSCHAP IN DE VERSLAVINGSZORG EN DE GGZ


DOWNLOAD HIER HET VERSLAG VAN DE CONFERENTIE



Waarom deze conferentie?

Wat en/of wie bepaalt een goede en effectieve behandeluitkomst? Is dat het toepassen van een “effectief gebleken” protocol of een goed opgebouwde therapeutische relatie? Een belangrijke maar complexe kwestie die zich niet eenvoudig laat oplossen. De Stichting Resultaten Scoren, het kenniscentrum voor verslaving dat sinds 1999 een breed innovatieprogramma uitvoert, heeft een studie naar dit thema laten uitvoeren. Dat resulteerde in het rapport “Resultaten boeken: meer dan interventies”. Belangrijke conclusie uit dit rapport is dat resultaten van hulpverlening voor een groot deel worden bepaald door zogenaamde ‘non-specifieke’ factoren, en dat met deze factoren in de praktijk onvoldoende systematisch rekening wordt gehouden. Naar aanleiding hiervan organiseert Resultaten Scoren op 4 oktober in Arnhem een conferentie over “Effectief hulpverlenerschap”.

Er is reden om dit thema op de agenda te zetten. Er is verbetering mogelijk en nodig zodat in de verslavingszorg en in de GGZ een groter behandelrendement wordt behaald. Dat is mogelijk door de expertise die bestaat op het domein van effectief gebleken methodieken te verbinden met de expertise over de hantering van factoren als de kwaliteit, kenmerken en verloop van de behandelrelatie. Met andere woorden: hoe kunnen beide aan elkaar geknoopt worden en hoe kunnen we dat in opleiding en op de werkvloer het beste organiseren en bereiken? Want daar is nu nog een forse kloof. In hbo-competentieprofielen ligt een sterk accent op het kundig worden in het aangaan van hulpverleningsrelaties, terwijl op de werkvloer van de zorg het gericht werken met protocollen wordt benadrukt. Is het in dit verband mogelijk en wenselijk competentieprofielen zodanig te veranderen dat er een betere samenhang en evenwicht ontstaat tussen beide bestanddelen?

 


Doel en opzet van de conferentie

Doel van de conferentie is om een debat te voeren over het verhogen van effectief hulpverlenerschap: welke ideeën, aanzetten en voorstellen kan de conferentie aandragen om een doorbraak op dit gebied te bewerkstelligen? Nu en straks?

Voor de opzet van de conferentie is gekozen voor een presentatiedeel (input), een debatdeel (creatief proces) en een resultatendeel (output). De conferentie levert een (breed te verspreiden) document op dat gebruikt kan worden als leidraad voor behandelaren, beroepsgroepen, docenten, opleiders, bestuurders etc. om belangrijke verbeteringen aan te brengen.