English Nederlands
Ouderen en Verslaving

Ouderen en Verslaving

2018

Lees meer » Download
Richtlijn Detoxificatie bij Psychoactieve Middelen - Factsheet

Richtlijn Detoxificatie bij Psychoactieve Middelen - Factsheet

Lees meer » Download
Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken

Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken

Lees meer » Download
Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk

Lees meer » Download
ADHD en Middelengebruik bij Adolescenten

ADHD en Middelengebruik bij Adolescenten

Richtlijn

Lees meer » Download
Resultaten Scoren rond Herstel

Resultaten Scoren rond Herstel

Rapport/Quick Scan

Lees meer » Download
Ouderen en Verslaving

Ouderen en Verslaving

Adviesrapport

Lees meer » Download
Van kwetsbaar naar weerbaar

Van kwetsbaar naar weerbaar

Eindrapport project preventie en zorg voor kwetsbare groepen jongeren en middelengebruik.

Lees meer » Download
Investeren in Verslavingspreventie

Investeren in Verslavingspreventie

Beschrijving van Nederlandse programma's voor jeugd en jongeren.

Lees meer » Download
Alcoholgebruiksruimten

Alcoholgebruiksruimten

Richtlijn Alcoholgebruiksruimten

Lees meer » Download
Vroegsignalering

Vroegsignalering

Richtlijn Vroegsignalering middelengebruik of -afhankelijkheid bij jongeren

Lees meer » Download
Cognitieve Gedragstherapie Jeugd

Cognitieve Gedragstherapie Jeugd

Richtlijn en protocol voor de behandelaar (niet middel-specifiek)

Lees meer » Download
Canon Verslaving

Canon Verslaving

Wat elke professional over verslaving moet weten

Lees meer » Download
Cannabisbehandeling bij jongeren en jongvolwassenen

Cannabisbehandeling bij jongeren en jongvolwassenen

Richtlijn

Lees meer » Download
Draaiboek Homeparty

Draaiboek Homeparty

Voor het werven en voorlichten van moeilijk bereikbare autochtone en allochtone ouders over het gebruik van alcohol, drugs en gokken door hun kinderen

Lees meer » Download
Dubbele diagnose, dubbele hulp

Dubbele diagnose, dubbele hulp

Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

Lees meer » Download
Handreiking bemoeizorg

Handreiking bemoeizorg

Literatuurstudie, praktijkbeschrijving en aanbeveling

Lees meer » Download
Evaluatie RS publicaties 2008-2011

Evaluatie RS publicaties 2008-2011

Lees meer » Download
Angst en Verslaving

Angst en Verslaving

Richtlijn middelenmisbruik of -verslaving en angststoornissen

Lees meer » Download
Handreiking gebruiksruimten

Handreiking gebruiksruimten

Handreiking bij organisatie en inricthing

Lees meer » Download
Indicatiestelling en trajecttoewijzing

Indicatiestelling en trajecttoewijzing

Handleiding

Lees meer » Download
Literatuurstudie Zelfhulp

Literatuurstudie Zelfhulp

Over de waarde van zelfhulpgroepen en 12 stappenprogramma's

Lees meer » Download
Literatuurstudie Gebruiksruimten

Literatuurstudie Gebruiksruimten

Een systematisch overzicht van de voorziening en de effecten ervan

Lees meer » Download
Middelenafhankelijkheid en depressie

Middelenafhankelijkheid en depressie

Handleiding en protocol

Lees meer » Download
Module nazorg

Module nazorg

Nazorg na deeltijd en klinische behandeling.

Lees meer » Download
Intramuraal Motivatiecentrum

Intramuraal Motivatiecentrum

Handboek

Lees meer » Download
Interventiematrix Justitiele Verslavingszorg

Interventiematrix Justitiele Verslavingszorg

Update wat werkt anno 2009

Lees meer » Download
Kinderen van verslaafde ouders

Kinderen van verslaafde ouders

Handreiking voor casemanagement voor kinderen van verslaafde ouders

Lees meer » Download
Kwetsbare Groepen

Kwetsbare Groepen

Visie en interventiematrix - Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik

Lees meer » Download
Kortdurende Klinische Crisisinterventie

Kortdurende Klinische Crisisinterventie

Crisis module

Lees meer » Download