English Nederlands

Resultaten Scoren is sinds 1999 de motor achter kennis- en kwaliteitsontwikkelingen binnen de verslavingszorg in Nederland. Gedragen door twaalf verslavingszorginstellingen, en met een breed netwerk binnen wetenschap en onderwijs, neemt Resultaten Scoren de verslavingszorg continu onder de loep en verbetert waar gewenst én noodzakelijk. Haar belangrijkste taak bestaat uit het toetsen van de verslavingszorgsector aan actuele kwaliteitsstandaarden, wetenschappelijke inzichten en politieke eisen. 

Naar het werkprogramma 2016 van stichting Resultaten Scoren, Kenniscentrum Verslaving.