English Nederlands

Elk jaar stelt de stuurgroep Resultaten Scoren in overleg met het veld een werkprogramma en een orderportefeuille vast met een daar bij behorende begroting.
Download hier het werkprogramma 2014