English Nederlands

Organisatie

Sinds 2011 is Resultaten Scoren een zelfstandige rechtspersoon met een eigen Stichtingsbestuur. In de Stichting Resultaten Scoren participeert een groot aantal van de regionale instellingen voor verslavingszorg. Deze (11) instellingen worden onderaan de homepage vermeld.

Het beleid van Resultaten Scoren wordt bepaald in de algemene bestuursvergadering en aan de hand van een jaarlijks vastgesteld werkprogramma en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Resultaten Scoren. Deze stuurgroep bestaat uit professionals uit verschillende beroepsgroepen, wetenschappers, bestuurders en vertegenwoordigers van cliëntenraden.

Stichting, bestuur en de stuurgroep van Resultaten Scoren worden ondersteund door een klein bureau dat gehuisvest is bij GGZ Nederland in Amersfoort, bestaande uit:

Drs. Rianne Kasander, programmaleider
Drs. Masha Spits, wetenschappelijk adviseur/coördinator
Drs. Annette Verspoor, projectmedewerker 

De stuurgroep Resultaten Scoren bestaat uit de volgende personen: 

 • Dr. Gabriël Antonio, voorzitter a.i. dagelijks bestuur en stuurgroep (voorzitter RvB VNN)
 • Dr. Wencke de Wildt, lid dagelijks bestuur, secretaris a.i. (directeur behandelzaken Jellinek)
 • Prof. dr. Dike van de Mheen (directeur IVO, hoogleraar Erasmus Universiteit)
 • Mr. dr. Rob Bovens (lector verslavingspreventie Hogeschool Windesheim)
 • Prof. dr. Vincent Hendriks (directeur Parnassia Addiction Centre PARC, bijzonder hoogleraar LUMC)
 • Drs. Rianne Kasander (programmaleider Resultaten Scoren, secretaris stuurgroep)
 • Floris Bary (bestuurslid Het Zwarte Gat)
 • Drs. Sjakko van Iwaarden (verslavingsarts KNMG)
 • Dr. Arnt Schellekens (wetenschappelijk directeur NISPA, voorzitter afdeling verslavingspsychiatrie NVP)
 • Dick van Etten RN MANP (verpleegkundig specialist GGZ)
 • Dr. Peter Greeven (voorzitter Wet. Comm. Novadic-Kentron Hoofd Behandelzaken & Onderzoek)
 • Drs. Masha Spits, wetenschappelijk adviseur/coördinator