English Nederlands

 

Om de kwaliteit van werken in de ggz te verbeteren zijn de afgelopen jaren een flink aantal zorgstandaarden ontwikkeld. De zorgstandaarden gaan over preventie en vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie bij verschillende psychische aandoeningen, waaronder verslaving.

Wat betekent de komst van de zorgstandaarden verslaving? Hoe kunnen professionals, cliënten en naasten samen uitvoering geven aan de standaarden? Tijdens een middagsymposium over de nieuwe zorgstandaarden verslaving, georganiseerd door het IVO, Resultaten Scoren en het Zwarte Gat, komt u hier alles over te weten. Ook wordt u in diverse inspirerende sessies bijgepraat over actuele thema’s als herstelondersteunende langdurige zorg, het belang van regionale zorgnetwerken en de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs.  

Programma en inschrijven